Razpisana delovna in učna mesta

Delovna mesta

Zaposlimo električarja in vzdrževalca električnih instalacij za delo po Sloveniji.

IŠČEMO:

  • električarja in vzdrževalca električnih instalacij za delo po Sloveniji na večjih objektih
  • opravljanje dela preko študentske servisa (delo v skladišču in na terenu)
  • natakarico v Pub pri Veselem Biku

Učna mesta

Dijakom in vajencem nudimo strokovno, obširno in razgibano okolje, kjer se praksa poveže s teorijo. Pridobili boste ogromno praktičnega znanja, spoznali dinamiko realnega delovnega procesa ter razvili spretnost timskega dela.