O podjetju

Družba Veltrag elektroinstalacije, storitve in trgovina, d.o.o. Matke je bila ustanovljena leta 1993. Ustanovitelj družbe je Jože Veber. Glavna dejavnost so elektroinstalacije. V obdobju med letoma 1993 do 1997 se je dejavnost družbe začela hitro razvijati.

Na sedežu podjetja v Matkah 41 smo zgradili delavnico in skladišče, vendar se je kmalu pokazalo, da so prostori premajhni in da je potrebno razmisliti o večjih prostorih in morebitni novi lokaciji družbe. Do leta 2000 smo nabavili tudi tri nova transportna in delovna vozila, avtodvigalo in mini kopača.

V letu 2000 smo kupili v Latkovi vasi zemljišče s poslovnimi prostori in priročnim skladiščem. Sedaj imamo poslovne prostore, ki obsegajo delavnico, skladišče materiala, garaže in pisarne na naslovu Latkova vas 223, pošta Prebold

Osnovni kapital družbe znaša 340.282,00 EUR. Direktor je Boštjan Veber.
Družba Veltrag d.o.o. zaposluje 25 delavcev. Imamo odlične reference na področju el. instalacijskih gradenj jakega in šibkega toka, trgovine in meritev.

Leta 2006 smo dokončali poslovno stanovanjski objekt v Latkovi vasi 221a, kjer so: Pub pri veselem Biku, poslovni prostori in 15 stanovanj.

V letu 2009 smo uspešno končali največjo investicijo naše družbe – stanovanjsko naselje Na Novinah.

 

Kaj delamo?

 • elektroinštalacije
 • strelovodi
 • meritve elektroinštalacij, strelovodov in razsvetljave
 • vzdrževanje in popravila elektroinštalacij
 • izvajanje “pametne” elektroinštalacije
 • vzdrževanje javne razsvetljave 
 • delo na višini z avtodvigalom
 • možnost najema dvižne ploščadi, agregatov, avto dvigala
 • ostalo


Kaj nudimo?

 • Sodelovanje s srednjimi šolami in fakultetami.
 • Omogočamo praktično usposabljanje z delom vedno večjemu številu dijakov in študentov.
 • V poletnem času omogočamo tudi študentsko delo. 


5 ZLATIH PRAVIL

 1. Izklopi in vidno loči.
 2. Prepreči ponovni vklop.
 3. Preveri breznapetostno stanje.
 4. Ozemlji in izvrši kratkostično povezavo naprav.
 5. Ogradi, zavaruj mesto dela od delov, ki so pod napetostjo.v

Reference

Podjetje se ponaša s številnimi referencami, kot na primer stanovanjski objekti, šole in vrtci, zdravstveni domovi, proizvodne hale, trgovine, pošte, javne razsvetljave…

Stanovanjski objekti

Stanovanjska soseska Jurčkova (na sliki), stanovanja Novo Brdo, Blok Mozirje, Poslovno stanovanjski objekt Latkova vas, Blok Slovenske Konjice, stanovanja Šempeter, hiše Jovan, razne stanovanjske hiše…

Poslovni objekti

Zagožen (na sliki), Aplast, Dat Con, Hala Polzela, Skladišče RAM, Technocom, Steklarna Hrastnik, Hella, Hala BSH, Odelo, Hala Jovan,  Juteks, Linde, Luka Koper, Bisol, Schrack Hoče, Gorenje, SIP,

Šole in vrtci

OŠ Prebold (na sliki), OŠ Mozirje, OŠ Nove Fužine, Vrtec Mirna Peč, Igrišče Latkova vas, Vrtec Šentjur, Vrtec Ljubečna, Biotehniški center Ljubljana, Tehniški šolski center Maribor, POŠ Grize, POŠ Andraž nad Polzelo, OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica, OŠ Žalna, Vrtec Laško, telovadnica Braslovče…

Čistilne naprave

Črpališče Vinska Gora, Mala čistilna naprava v Prekopi, Črpališče Vič Ljubljana, Vodohran Ljubno, Vodarna Frankolovo, Vodovodni sistem Vinska Gora, Kanalizacija Slovenj Gradec, Črpališče Mozirje…

nimble_asset_cistilna-naprava-murska-sobota
nimble_asset_DSC0154

Projekt Novine

Naša lastna investicija. Stanovanjsko naselje Na Novinah je zgrajeno z namenom kvalitetnega bivanja v prelepi okolici Savinje in Savinjske doline. Stanovanja sestavljajo: 93 stanovanjskih enot z garažno hišo, 118 parkirnih prostorov, otroško igrišče, prostor za počitek, sprehajalna pot, kolesarska steza in še kaj

Javna razsvetljava

Mestni trg Žalec (na sliki), javna razsvetljava Braslovče, Šempeter, Prebold, Latkova vas, Tabor, Velika Pirešica, Matke, Šešče, Šmartno ob paki, Nazarje, Kapla, Gotovlje, Vojnik, Galicija…

Ostali objekti in vzdrževanja

Lidl Gornja Radgona, Koper, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Postojna, Lendava, Trebnje, Spar Mozirje, Spar Ljubljana, Mercator Zgornje Gorje, Kulturni dom Žalec in Tabor, Knjižnica Žalec in Prebold, bencinski servisi Petrol in MOL, FURS Novo mesto, ZZZS Celje, ZD Trebnje, Plinovodi, Hlev Čretnik, Fontana Žalec…

Ureditev novoletne razsvetljave Žalec, Prebold, Latkova vas, Vransko, Mercator…

Redna vzdrževanja Pošt, Lidlov, Kikov, MNZ, ZZZS…

Certifikati

V našem podjetju imamo visoko usposobljen kader, ki se lahko pohvali z različnimi certifikati in izobraževanji: