Družba Veltrag elektroinstalacije, storitve in trgovina, d.o.o. Matke je bila ustanovljena leta 1993. Ustanovitelj družbe je Jože Veber. Glavna dejavnost so elektroinstalacije. V obdobju med letoma 1993 do 1997 se je dejavnost družbe začela hitro razvijati.
Na sedežu podjetja v Matkah 41 smo zgradili delavnico in skladišče, vendar se je kmalu pokazalo, da so prostori premajhni in da je potrebno razmisliti o večjih prostorih in morebitni novi lokaciji družbe. Do leta 2000 smo nabavili tudi tri nova transportna in delovna vozila, avtodvigalo in mini kopača.
V letu 2000 smo kupili v Latkovi vasi zemljišče s poslovnimi prostori in priročnim skladiščem. Sedaj imamo poslovne prostore, ki obsegajo delavnico, skladišče materiala, garaže in pisarne na naslovu Latkova vas 223, pošta Prebold
Osnovni kapital družbe znaša 340.282,00 EUR. Direktor je Boštjan Veber
Družba Veltrag d.o.o. zaposluje 25 delavcev. Imamo odlične reference na področju el. instalacijskih gradenj jakega in šibkega toka, trgovine in meritev.
Sodelujemo tudi z družbo v Nišu, kamor izvažamo elektro material.
Vizija družbe je usmerjena v nadaljevanje dejavnosti, veleprodajo in maloprodajo elektro materiala, razširitev servisne dejavnosti na področje el. energetike ter samostojno projektiranje in strokovni nadzor posameznih projektov.

Leta 2006 smo dokončali poslovno stanovanjski objekt v Latkovi vasi 221a, ker so: Pub pri veselem Biku, poslovni prostori in 15 stanovanj.

V letu 2009 smo uspešno končali največjo investicijo naše družbe – stanovanjsko naselje Na Novinah.